Rehabilitacja osteopatyczna dzieci z chorobami genetycznymi

Choroby genetyczne to wrodzone schorzenia, wywołane nieprawidłowościami w obrębie genów albo chromosomów. Nie wszystkie choroby genetyczne są dziedziczne – wiele z nich powstaje wskutek spontanicznej mutacji, do której dochodzi jeszcze przed zapłodnieniem. Najczęstsze choroby genetyczne u dzieci to mukowiscydoza, cukrzyca typu I, zespół Downa, trisomia 18 (zespół Edwardsa), trisomia 13 (zespół Patau), zespół Turnera, zespół FRAX, Zespół Williamsa i Beurena oraz zespół Cri Du Chat.

W jaki sposób manifestują się choroby genetyczne u dzieci?

Pierwsze objawy mogą być trudne do wychwycenia, należą do nich:

  • cechy dysmorfii (nieprawidłowe rysy twarzy lub proporcje ciała);
  • drgawki lub ataki padaczki;
  • dolegliwości gastryczne – np. nagłe biegunki;
  • nadmierna senność lub wręcz przeciwnie – nadpobudliwość;
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
  • objawy ze spektrum autyzmu;
  • opóźnione osiąganie kamieni milowych;
  • upośledzony rozwój intelektualny i/lub fizyczny;
  • większa podatność na infekcje;
  • zmiany skórne niejasnego pochodzenia.

Dodaj komentarz